numerológia

čísla 2

29. května 2009 v 17:04 | kaayra ♥
Čísla patria k fenoménom, ktoré môžeme v posledných dňoch pozorovať, a ktoré nám dokazujú, že sa náš duch a naše vnímanie menia. Spôsob, aký naši sprievodcovia a učitelia používajú, a ktorým nám chcú vysvetliť význam energií a čísel, je objavenie sa troch alebo viacerých rovnakých čísel. Často sa mi stáva, že sa v noci prebudím a moje digitálne hodiny ukazujú čas 2:22 alebo 3:33, či 4:44 (občas aj 5:55). Alebo sa pozriem na hodiny práve v okamihu, keď je na nich 11:11 alebo 12:12.
Tieto informácie boli o číslach zozbierané z viacerých zdrojov a archanjel Michael nám ich potvrdil.
111
Tok energie - rozšírenie úrovne, na ktorej existuješ
222
Prebudenie a proces rastu
333
Číslo voľby - buď ťa zavedie do fázy 999 = ukončenie, alebo v negatívnom prípade na úroveň vibrácií čísla 666, ktoré ťa vráti späť do tretej dimenzie
444
Toto je číslo skutočného zmŕtvychvstania - práve si ukončil(a) dôležitú fázu.
555
Prežitie energie alebo úrovne Kristovho vedomia (najvyššia láska, pozn. prekl.) Má veľký význam.
666
Svet matérie - vibrácie tretej dimenzie - hmota.
777
Symbolizuje integráciu niektorých častí zo štyroch nižších tiel s vyššími duchovnými vibráciami v rámci tretej dimenzie alebo na úrovni tretej dimenzie, na ktorej manifestuješ svoju fyzickú realitu na Zemi.
888
Symbol nekonečna - prepletenie špirály fyzického s duchovným. Posun smerom k dovŕšeniu procesu zdokonaľovania sa prostredníctvom energií čísla 222 a 444.
999
Vyjadruje tri stupne trojjedinosti alebo trojičnosť. Zavŕšenie.
000
VEĽKÁ PRÁZDNOTA - zážitok tzv. nulovej zóny - premiestnenie alebo presun do nového energetického poľa.
11:11
Začiatok novej úrovne alebo novej fázy vývoja. Iná dimenzia alebo vibrácie iného prežívania. OTVORENIE BRÁNY.
12:12
SPOJENIE S KOZMICKOU ENERGIOU - Most do budúcnosti - znamená ukončenie jednej úrovne alebo posun do novej úrovne procesu zasvätenia.
Vďaka číslam som veľakrát našla potvrdenie rozhodnutia, ktoré som urobila alebo ktoré som mala ešte len urobiť. Rovnako si všímajte aj čísla na poznávacích značkách vozidiel.

čísla

29. května 2009 v 17:02 | kaayra ♥
Číslo je symbol, ktorý označuje určitú skutočnosť. Svet, podľa filozofov, je súhrn skutočností, ktoré spájajú to, čo existuje. Mnoho ľudí sa riadi svojou intuíciou, víziami a pocitmi. Sú však aj názory: "Čo nevidím, tomu neverím." Aj to je spôsob ako pochopiť.
Pre mnohých ľudí sú čísla a len súhrnom matematických znakov, ale v skutočnosti znamenajú oveľa viac. Skutočnosť čísla alebo skupiny čísel v dátume narodenia je neviditeľná ako napr. vietor. Je ho možné pozorovať na vejúcej tráve alebo ohýbajúcich sa stromoch. Viditeľný nám je len ohyb trávy, konárov stromov,… Aj naše vibrácie nie sú pozorovateľné voľným okom, ale ich prejavy vidíme napr. v povahových črtách človeka. Týmto spôsobom je pozorovateľná skutočnosť čísla. Na tomto princípe funguje aj numerológia.
Z dátumu narodenia je možné spoznať nielen povahové črty človeka, ale aj jeho schopnosti, nadanie, zdravotné ťažkosti, problémy vo vzťahoch s priateľmi, partnermi, rodičmi, sexuálnu energiu, zručnosti, empatiu…
Numerológia je pochopenie a spoznanie vlastnej osoby cez čísla, najmä dátum narodenia. Nosným stĺpom človeka sú čísla, respektíve významy čísel, sprevádzajúcich ho počas života. Ich znalosť odkrýva našu minulosť, budúcnosť a predovšetkým možné zmeny v prítomnosti, ktorou si svoju budúcnosť vytvárame. Ak si uvedomíme vibráciu čísel a ich kombinácií, máme možnosť lepšie pochopiť seba samých a svojich blízkych.
 
 

Reklama